ประเภท : งานพัสดุ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีปร 
  ประกวดราคาซื้อ ชุดปฎิบัติการคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 
  ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดปฎิบัติการคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ จำนวน 1 เครื่อง 
  ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 
  ขอความอนุเคราะห์ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมเสเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พศ 2565 
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด  
  ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า  
  ประกาศ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัตการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด  
มีข้อมูลทั้งหมด  107  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>