การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามนโยบายและจุดเน้น ศธ.
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 81 ครั้ง
  ประกาศ : 18 มกราคม 2565 17:21:54    
 รายละเอียด : การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามนโยบายและจุดเน้น ศธ.
 
18 มกราคม 2565
----------------------------
นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นายนพดล พิมพ์พอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นคณะกรรมการ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามนโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เข้านิเทศติดตามฯ
ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

รูปภาพเพิ่มเติม