นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 30 ครั้ง
  ประกาศ : 16 กันยายน 2564 15:39:45    
 รายละเอียด : 16 กันยายน 2564 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยพร้อมนายสมปอง พรมตรุษ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายนพดล พิมพ์พอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสราวุธ นิมานะ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมต้อนรับคณะนิเทศก์ นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมไอยรา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

รูปภาพเพิ่มเติม