แจ้งนักเรียนนักศึกษาเรียนภาคฤดูร้อน
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 32 ครั้ง
  ประกาศ : 15 เมษายน 2564 11:06:35    
 รายละเอียด :
แจ้งนักเรียนนักศึกษาเรียนภาคฤดูร้อน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ให้นักเรียนนักศึกษาเรียนภาคฤดูร้อนเปลี่ยนรูปแบบการเรียนเป็นแบบออนไลน์
***ตั้งแต่ 16 เมษายน 2564 ตลอดจนจบหลักสูตรฯ