การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่2
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 236 ครั้ง
  ประกาศ : 20 มกราคม 2564 15:05:08    
 รายละเอียด : 20 มกราคม 2564 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยพร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการวิทยาลัย ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่2 ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย,ด.ร.สงวน หอกคำและนายชูชาติ พรามจร ณ ห้องประชุมไอยรา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

สามารถดูรูปภาพได้ที่นี่...