โครงการอบรมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 120 ครั้ง
  ประกาศ : 25 กันยายน 2563 15:48:33    
 รายละเอียด : 25 กันยายน 2563 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการอบรมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563 อบรมให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขาวิชา ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารู้จักวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติด โดยมี ร.ต.อ.สุเมธ เรือนเทศ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม วิทยากรรับเชิญจากสถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัย ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

สามารถดูภาพได้ที่นี่ครับ