Breaking News |  วันปิยมหาราช 2564     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2563
รายงานประเมินตนเองปี 2562
รายงานประเมินตนเองปี 2561
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
การดำเนินธุรกิจศูนย์บ่มเพาะฯ
มอบทุน โครงการฯศูนย์บ่มเพาะ ประจำปี 2563
โครงการอบรมศูนย์บ่มเพาะ 2563
ธุระกิจงานศูนย์บ่มเพาะ 2562
โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา SAR
รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล SAR
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 1/2563
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,091  
เข้าชมปีนี้ : 13,509  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 88,860  
  โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ประจำปี 2563
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  09-12-2563
25 พฤศจิกายน 2563 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยมอบหมายหน้าที่ให้นายทนงศักดิ์ บำรุงกิจ คุณครูสาขางานจักรยานยนต์จัดโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ประจำปี 2563 ให้กับนักเรียน ปวช.1 ช่างยนต์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทักษะความชำนาญในการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยมีคุณสุรชัย บรรจงและคุณบุญเกิด ดำริห์ จากบริษัท โชคชัยมอเตอร์ จำกัด เป็นวิทยากรครูฝึกอบรมให้กับนักเรียนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมไอยรา ลงพื้นที่ปฏิบัติบริเวณถนนภายในวิทยาลัยฯ

สามารถดูภาพได้ที่นี่ครับ

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว