Breaking News |  ประกวดราคาซื้อ ชุดปฎิบัติการคอมพิวเตอร์สมัยใหม่     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
วารสารวิชาการสถานบันการอาชีวศึกษาเกษตร
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2563
รายงานประเมินตนเองปี 2562
รายงานประเมินตนเองปี 2561
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
การดำเนินธุรกิจศูนย์บ่มเพาะฯ
มอบทุน โครงการฯศูนย์บ่มเพาะ ประจำปี 2563
โครงการอบรมศูนย์บ่มเพาะ 2563
ธุระกิจงานศูนย์บ่มเพาะ 2562
โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา SAR
รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล SAR
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 1/2563
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 34  
เข้าชมเดือนนี้ : 124  
เข้าชมปีนี้ : 15,389  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 90,740  
   ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ดำรงธรรมและอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ หมู่ที่ 6 ตำบลดงคู่
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  05-08-2563
5 สิงหาคม 2563 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นายสยาม โต๊ะทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ดำรงธรรมและอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ โดยมีนายณัฐพล จั่นจีน คุณครูช่างยนต์ นำนักศึกษาเข้าซ่อมแซม ถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ให้กับประชาชนชาวตำบลดงคู่ ณ สำนักสงฆ์ม่อนจอมทอง หมู่ที่ 6 ตำบลดงคู่

สามารถดูภาพได้ที่นี่ครับ

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว