Breaking News |  ประกวดราคาซื้อ ชุดปฎิบัติการคอมพิวเตอร์สมัยใหม่     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
วารสารวิชาการสถานบันการอาชีวศึกษาเกษตร
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2563
รายงานประเมินตนเองปี 2562
รายงานประเมินตนเองปี 2561
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
การดำเนินธุรกิจศูนย์บ่มเพาะฯ
มอบทุน โครงการฯศูนย์บ่มเพาะ ประจำปี 2563
โครงการอบรมศูนย์บ่มเพาะ 2563
ธุระกิจงานศูนย์บ่มเพาะ 2562
โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา SAR
รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล SAR
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 1/2563
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 36  
เข้าชมเดือนนี้ : 126  
เข้าชมปีนี้ : 15,391  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 90,742  
  เข้าร่วมในพิธีบวงสรวง ถวายเครื่องราชสักการะในงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช “44 ปี พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  20-01-2563
วันที่ 17 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย โดย นายสมปอง พรมตรุษ พร้อมนางสาวเตือนจิตต์ ขุมเพชร เข้าร่วมในพิธีบวงสรวง ถวายเครื่องราชสักการะในงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช “44 ปี พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ 737 ปี ลายสือไท” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 

สามารถดูภาพได้ที่นี่ครับ 

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว