Breaking News |  วันปิยมหาราช 2564     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2563
รายงานประเมินตนเองปี 2562
รายงานประเมินตนเองปี 2561
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
การดำเนินธุรกิจศูนย์บ่มเพาะฯ
มอบทุน โครงการฯศูนย์บ่มเพาะ ประจำปี 2563
โครงการอบรมศูนย์บ่มเพาะ 2563
ธุระกิจงานศูนย์บ่มเพาะ 2562
โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา SAR
รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล SAR
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 1/2563
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,091  
เข้าชมปีนี้ : 13,509  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 88,860  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ รักษาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 
 จิบกาแฟแชร์ความคิด พลังแห่งความสามัคคี” ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๒ 
 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภายใต้โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  
 ร่วมลงนามกับสถานประกอบการทั้ง 8 สถานประกอบการ ณ ห้องประชุมไอยรา วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 
 พิธีเปิด Fix it center ศูนย์ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชนณ ณ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 
 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ที่มาให้ความรู้นักศึกษาการวิชาชีพเพื่อฝึกประสบการณ์ 
 บริษัทไทยฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทย จำกัด ที่มาให้ความรู้พร้อมสัมภาษณ์นักศึกษาการวิชาชีพเพื่อฝึกประสบก 
 โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยได้จัดกิจกรรรมแห่เทียนจำนำพรรษา พ.ศ.2562 ณ วัดสารจิตร 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ  
 คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมจัดพิธีทำบุญอาคารเรียนและปฏิบัติการ 
 ธนาคารออมสินสาขาศรีสัชนาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจ ณ ห้องประชุมไอยรา 
 พิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ ๒๖ มิถุนายน ประจําปี ๒๕๖๒ 
 กิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา เนื่องในโอกาส วันสุนทรภู่ พร้อมกิจกรรมโต้วาทีและการแสดงละครพระอภัยมณี 
 โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๒ 
 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ 
 โครงการประชาธิปไตยในสถานศึกษาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การ) พ.ศ.๒๕๖๒ 
 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
มีข้อมูลทั้งหมด  480  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>