Breaking News |  วันปิยมหาราช 2564     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2563
รายงานประเมินตนเองปี 2562
รายงานประเมินตนเองปี 2561
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
การดำเนินธุรกิจศูนย์บ่มเพาะฯ
มอบทุน โครงการฯศูนย์บ่มเพาะ ประจำปี 2563
โครงการอบรมศูนย์บ่มเพาะ 2563
ธุระกิจงานศูนย์บ่มเพาะ 2562
โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา SAR
รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล SAR
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 1/2563
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 14  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,093  
เข้าชมปีนี้ : 13,511  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 88,862  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์และนักศึกษานักองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
 โครงการจัดฝึกอบรมปฏิบัติการทำเครื่องปั้นดินเผาสังคโลกให้แก่นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
 ร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 กิจกรรมโครงการธารน้ำใจจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 5เพื่อแบ่งปันความสุขและสิ่งของ ณโรงเรียนบ้านหนองรังสิต 
 จัดอบรมขยายผลการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์แก่คณะครู อาจารย์ 
 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
 ร่วมเปิดโครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดสุโขทัย 
 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมระดับอาชีวศึกษาสุโขทัยประจำปี 2562 
 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ประจำปี 2562 
 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อำเภอศรีสัชนาลัย 
 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพร้อมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดประกวดธิดาศรีสัชนาลัย ประจำปี 2562 
 พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 
 ร่วมพิธีเปิดงานของดีศรีสัชนาลัยและเทศกาลอาหาร ณ ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
 ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัยและเทศกาลอาหาร ประจำปี 2562  
 จัดกิจกรรม Day Camp เพื่อรับการประดับแถบ 2 สี ณ โดมเอนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 
 คณะผู้บริหาร ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน ณ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
 พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 67 พรรษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยฯ 
มีข้อมูลทั้งหมด  480  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    8/24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>