Breaking News |  วันปิยมหาราช 2564     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2563
รายงานประเมินตนเองปี 2562
รายงานประเมินตนเองปี 2561
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
การดำเนินธุรกิจศูนย์บ่มเพาะฯ
มอบทุน โครงการฯศูนย์บ่มเพาะ ประจำปี 2563
โครงการอบรมศูนย์บ่มเพาะ 2563
ธุระกิจงานศูนย์บ่มเพาะ 2562
โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา SAR
รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล SAR
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 1/2563
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,091  
เข้าชมปีนี้ : 13,509  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 88,860  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการชีววิถี ณ ห้องประชุมไอยรา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562  
 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสววรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ออกอำเภอเคลื่อน ณ โรงเรียนโบราณหลวง  
 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด โบราณสถาน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร  
 ร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอศรีสัชนาลัย  
 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/2562 
 โครงการเข้าค่ายปฐมนิเทศ รอบที่ 2 สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  
 โครงการเข้าค่ายพักแรมและพิธีประดับแถบ 3 สี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 โครงการอบรมเยาวชนแกนนำต้านภัยยาเสพติดเพื่อนักเรียนนักศึกษา ณ ห้องประชุมไอยรา 
 โครงการอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการถ่ายทำวีดิทัศน์และสัมภาษณ์ ณ สิ่งประดิษฐ์ 
 พิธีเชิดชูเกียรติและลงนามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
 พิธีโครงการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
 ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ​การแข่งขันหุ่นยนต์ประกอบอาหาร​ (ผัดไทย)​ ณ​ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา​ 
 ศึกษาดูงานการซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าและการใช้เครื่องวัดไฟฟ้า ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสัชนาลัย 
 อบรมการขับขี่ปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง ภายใต้ชื่อ“ Honda Dream Road 
 แข่งขันมวยสากลสมัคร เล่นการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 โครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย 
 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
 กิจกรรมส่งเสริมธุระกิจงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา​ ณ บริเวณห้องประชุมไอยรา 
มีข้อมูลทั้งหมด  480  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    7/24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>