Breaking News |  วันปิยมหาราช 2564     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2563
รายงานประเมินตนเองปี 2562
รายงานประเมินตนเองปี 2561
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
การดำเนินธุรกิจศูนย์บ่มเพาะฯ
มอบทุน โครงการฯศูนย์บ่มเพาะ ประจำปี 2563
โครงการอบรมศูนย์บ่มเพาะ 2563
ธุระกิจงานศูนย์บ่มเพาะ 2562
โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา SAR
รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล SAR
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 1/2563
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 14  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,093  
เข้าชมปีนี้ : 13,511  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 88,862  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 พิธีเปิดกีฬาสีภายใน Siec Game ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามฟุตบอลวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  
 ร่วมมอบของขวัญให้กับเด็กตามโรงเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563  
 รับมอบตัว นักเรียน นักศึกษา ระดับม.3 ที่จะเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 
  วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ จัดตั้งศูนย์ตรวจสภาพ 2562 ณ หน้าที่ทำการไปรษณีย์สาขาศรีสัชนาลั 
 ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการลงพื้นที่สถานศึกษา ภายใต้โครงการ DLTV R Service 
 ร่วมมอบวัสดุ อุปกรณ์ นวัตกรรมจาก fix it center วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 ผู้สื่อข่าวตัวแทนจากสำนักงาน workpoint เข้าสัมภาษณ์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ถึงเรื่องรถไถไฟฟ้า 
 ร่วมเปิดงาน"ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทองลายโบราณ" 
 ร่วมเปิดงานสืบสานงานศิลป์ ณ โบราณสถานวัดโคกสิงคาราม 
 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ อศจ.สุโขทัย ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ณ ห้องประชุมไอยรา 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ซึ่งสถิติประหยัดนำ้มัน 1 ลิตร 
 พิธีลงนาม MOU สานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมไอยรา 
 เปิดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 40 ชัวโมงสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 โครงการ ATP นำนักศึกษาไปฝึึกประสบการณ์ที่ญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมไอยรา 
 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 31 
 ร่วมเดินขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 
มีข้อมูลทั้งหมด  480  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    6/24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>