Breaking News |  วันปิยมหาราช 2564     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2563
รายงานประเมินตนเองปี 2562
รายงานประเมินตนเองปี 2561
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
การดำเนินธุรกิจศูนย์บ่มเพาะฯ
มอบทุน โครงการฯศูนย์บ่มเพาะ ประจำปี 2563
โครงการอบรมศูนย์บ่มเพาะ 2563
ธุระกิจงานศูนย์บ่มเพาะ 2562
โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา SAR
รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล SAR
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 1/2563
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,091  
เข้าชมปีนี้ : 13,509  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 88,860  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 พิธีมอบทุนการศึกษา "กองทุนสวัสดิการ เด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาส เพื่อการศึกษา" ประจำปี 2563  
  ร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน open house STVC วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมการแสดง จัดนิทรรศการ 
 สอบนำเสนอรายวิชาโครงการ ระดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2562 
 โครงการปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 ร่วมกันถ่ายภาพคณะผู้บริหารและบุคลากรพร้อมนักเรียนนักศึกษาทีจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  
 การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของรถวีลแชร์ไฟฟ้าควบคุมด้วยศีรษะได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
 การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย ประจำปี 2563  
 การประกวดผลงานระดับชาติ ใบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร 
 คณะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  
 แสดงความยินดีกับลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ที่ได้รับเหรียญจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 พิธีเปิดศูนย์รักล้อ มอบจักรยานจำนวน 10 คัน แก่โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาหลังจากที่ไปฝึกประสบการณ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปีการศึกษา 2562 
 ยินดีต้อนรับ นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ ณ ห้องประชุมไอยรา 
 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ดำรงธรรมและอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอศรีสัชนาลัย 
 เข้าร่วมในพิธีบวงสรวง ถวายเครื่องราชสักการะในงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช “44 ปี พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ  
 ร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ 2563 กีฬากระชับมิตร สิงห์เหนือ&เสือใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
 โครงการเตรียมความพร้อมติวข้อสอบ V-net ประจำปีการศึกษา 2562 
 ร่วมปั่นจักรยานภายใต้โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพ  
 ต้อนรับคณะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยเข้าเยี่ยมชมผลงานห้องนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
มีข้อมูลทั้งหมด  480  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>