Breaking News |  วันปิยมหาราช 2564     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2563
รายงานประเมินตนเองปี 2562
รายงานประเมินตนเองปี 2561
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
การดำเนินธุรกิจศูนย์บ่มเพาะฯ
มอบทุน โครงการฯศูนย์บ่มเพาะ ประจำปี 2563
โครงการอบรมศูนย์บ่มเพาะ 2563
ธุระกิจงานศูนย์บ่มเพาะ 2562
โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา SAR
รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล SAR
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 1/2563
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,091  
เข้าชมปีนี้ : 13,509  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 88,860  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระของกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพศรี 
 กิจกรรมปลูกป่าปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 
 ต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตามการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ภายในวิทยาลัย 
 ​โครงการส่งเสริม​การประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา​ เข้าศึกษาดูงาน 
 โครงการประชาธิปไตยในสถานศึกษา เพื่อเป็นคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปี 2564 
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมไอยรา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 กิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ณ บ้านแม่สาน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย 
 โครงการตรวจสุขภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
 โครงการวันสำคัญของชาติ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563  
 ส่งมอบอุโมงค์สแกนบุคคลเข้า-ออก จำนวน 2 ตู้ ให้แด่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 ร่วมกิจกรรมอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานถวายแก่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร ณ (วัดพระปรางค์) 
 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  
 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
 "เข้าร่วมโครงการสำนักทะเบียนอัจฉริยะ Drive Thru for Register" ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย 
 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2563  
 กิจกรรม SIEC. English Cmap 2020 สำหรับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  
 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอดกไม้ ถวายราชสักการะรัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 
 การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านสันหีบ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยเปิดรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 
มีข้อมูลทั้งหมด  480  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>