Breaking News |  วันปิยมหาราช 2564     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2563
รายงานประเมินตนเองปี 2562
รายงานประเมินตนเองปี 2561
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
การดำเนินธุรกิจศูนย์บ่มเพาะฯ
มอบทุน โครงการฯศูนย์บ่มเพาะ ประจำปี 2563
โครงการอบรมศูนย์บ่มเพาะ 2563
ธุระกิจงานศูนย์บ่มเพาะ 2562
โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา SAR
รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล SAR
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 1/2563
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 14  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,093  
เข้าชมปีนี้ : 13,511  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 88,862  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียนนักศึกษา บริการออกหน่วยช่วยผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ 
 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1  
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประกอบธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563  
  มอบทุนการศึกษาให้แด่นักเรียน-นักศึกษา ณ โรงเรียนเมืองเชลียง 
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ณ ห้องประชุมไอยรา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวดแข่งขันนางงามธิดาศรีสัชนาลัย ประจำปี 2563 
 พิธีเปิดโครงการ fix it center ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่  
 ร่วมเปิดพิธีในวันงานของดีศรีสัชนาลัยและเทศกาลอาหาร ประจำปี 2563 
 ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป 
 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
 โครงการเปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563  
 พิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมครูช่าง กิจกรรมไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 
  ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ดำรงธรรมและอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ หมู่ที่ 6 ตำบลดงคู่ 
 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่และการสร้างเครือข่ายตัวแทนผู้ปกครอง ประจำปี 2563 
 คณะกรรมการการตรวจประเมินกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมไอยรา 
 คณะกรรมการประเมินชมรม To be number one ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน 
 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 
  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน" 
  ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
 โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 
มีข้อมูลทั้งหมด  480  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>