Breaking News |  วันปิยมหาราช 2564     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2563
รายงานประเมินตนเองปี 2562
รายงานประเมินตนเองปี 2561
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
การดำเนินธุรกิจศูนย์บ่มเพาะฯ
มอบทุน โครงการฯศูนย์บ่มเพาะ ประจำปี 2563
โครงการอบรมศูนย์บ่มเพาะ 2563
ธุระกิจงานศูนย์บ่มเพาะ 2562
โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา SAR
รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล SAR
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 1/2563
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 5  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,091  
เข้าชมปีนี้ : 13,509  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 88,860  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ได้มีกิจกรรมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  
 โครงการอาชีวะบริการ ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 
 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน กับ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 คณะกรรมการประเมินผลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558  
 ร่วมเดินขบวนและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย วันที่ 23 ตุลาคม 2558 
 พิธีเปิด-อบรมคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  
 คณะ ผู้บริหาร ครู-เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ร่วมพิธีเปิด สถานีตำรวจภูธรบ้านแก่ง วันที่ 
 เข้าร่วมถวายพระพร 
 กีฬาสีภายใน วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2558 
 โครงการอบรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียน 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ระดับชาติ 2558 
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนท้องถิ่นที่สนใจ  
 โครงการยกระดับการศึกษา อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2558 
 ประมวลภาพโครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2558 
 กิจกรรมวันแม่ 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยร่วมกิจกรรมงานวันเด็กเทศบาลหาดเสี้ยว ที่โรงเรียนอนุบาลหาดสูง 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่ อบต.ป่างิ้ว 
 ทำบุญวันปีใหม่ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
 นักศึกษาไปนำเสนอผลงานนวัตกรรมวิจัยสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
มีข้อมูลทั้งหมด  480  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    24/24

< First | < Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24