Breaking News |  วันปิยมหาราช 2564     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2563
รายงานประเมินตนเองปี 2562
รายงานประเมินตนเองปี 2561
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
การดำเนินธุรกิจศูนย์บ่มเพาะฯ
มอบทุน โครงการฯศูนย์บ่มเพาะ ประจำปี 2563
โครงการอบรมศูนย์บ่มเพาะ 2563
ธุระกิจงานศูนย์บ่มเพาะ 2562
โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา SAR
รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล SAR
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 1/2563
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 14  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,093  
เข้าชมปีนี้ : 13,511  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 88,862  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ร่วมเปิดพิธีการแข่งขันกีฬา อศจ สุโขทัยเกมส์ ประจำปี 2562 
 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พุทธศักราช 2562  
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 กิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ภาคเหนือประจำปี ๒๕๖๒ 
 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย 
 เข้าร่วมในพิธีถวายพัดรองที่ระลึก ย่ามและสังฆทานพระราชทานแด่เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร 
 พิธีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ที่ว่าอำเภอศรีสัชนาลัย  
 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และเข้าค่ายคุณธรรมนำคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2562  
 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  
 พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2562 
 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการจัดการศึกษา  
 ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
 กิจกรรมโครงการจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเขาดินอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดส 
 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  
 เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center thailand 4.0 ณ.วัดบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย 
 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับ ปวช.3 ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2561 
 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 Open House Siec 2019 เปิดบ้านอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาสู่อาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีศรีสัชนาลัย 
 การนำเสนอโครงการวิจัย โครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 
มีข้อมูลทั้งหมด  480  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/24

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>