Breaking News |  ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน 2565     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
รางวัล/ผลงานสถานศึกษา
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
วารสารวิชาการสถานบันการอาชีวศึกษาเกษตร
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2563
รายงานประเมินตนเองปี 2562
รายงานประเมินตนเองปี 2561
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
การดำเนินธุรกิจศูนย์บ่มเพาะฯ
มอบทุน โครงการฯศูนย์บ่มเพาะ ประจำปี 2563
โครงการอบรมศูนย์บ่มเพาะ 2563
ธุระกิจงานศูนย์บ่มเพาะ 2562
โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา SAR
รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล SAR
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 1/2563
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 1  
เข้าชมเดือนนี้ : 928  
เข้าชมปีนี้ : 6,463  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 98,493  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่2 
 การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2563 
 โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำ 
 กิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 ต้อนรับคณะกรรมการ เพื่อประเมินและนิเทศองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 
 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
 เข้าร่วมแนะแนวแนวทางการศึกษาต่อ โดยมีคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้ความรู้ 
 ร่วมรับฟังการบรรยายภายใต้หัวข้อ"สถานบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ในสถาบันการศึกษา 
 โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ประจำปี 2563 
 วิทยายาลัยจัดกิจกรรมวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 
 แนะแนวแนวทางการศึกษาต่อ โดยมีคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากแนะแนวทางการศึกษา 
 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2563 
 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกอาชีพระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563 
 ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ประจำปี 2563 
 สัมภาษณ์งานออนไลน์เพื่อเข้ารับฝึกประสบการณ์ภายใน บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)  
 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 
 จัดกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน SIEC 2020 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
มีข้อมูลทั้งหมด  480  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>